In Nieuwsbrief 18 informatie over een toegevoegde optie voor de locatie Brûsplak en waarom (wederom) vertraging in de besluitvorming optreedt.

Nieuwsbrief 17 is ook uitgebracht. Hierin wordt je bijgepraat over de ontwikkelingen tot begin februari 2024

‘Je bent goud waard’

In het kader van het 10-jarig bestaan van onze gemeente is de campagne ‘Jij bent goud waard’ opgezet. Voortrekker van het eerste uur voor de oprichting van het brûsplak in Joure is Tea Osinga. Zij is één van de inwoners van onze gemeente die voor al haar inzet genomineerd is en beloond met de ‘positieve duim’.
Gefeliciteerd Tea! En nu maar hopen dat het niet allemaal voor niks is geweest.


Op 10 januari 2024 is er een Petear. Op de agenda staat o.a. de notitie: “Maatschappelijke accommodatiebeleid, kaders en uitgangspunten”. De bespreking van deze notitie heeft onze bijzondere aandacht en belangstelling, omdat in deze notitie de kaders en uitgangspunten worden weergegeven die belangrijk zijn voor de wijze van omgaan met actuele en toekomstige huisvestingsvragen m.b.t. de maatschappelijke organisaties in onze gemeente. En kan dus ook bepalend zijn voor het creëren van het brûsplak!

Hier vindt u onze schriftelijke inbreng voor it petear: accommodatiebeleid


Nieuwsbrief 16, de laatste van dit jaar! Op naar een positief gestemd 2024!

Nieuwsbrief 15 verschaft u inzicht in de huidige stand van zaken en voortgang van het proces.


Verslag van de voortgang, en vooraankondiging van de informatieavond op 13 september … Save the date!!

Laatste nieuwsbrief van 2022. Op naar een vruchtbaar 2023!

Ook op 11 mei heeft de raad geen besluit genomen waar het brûsplak gevestigd gaat worden. Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met verhelderende uitleg en argumenten over locatiekeuze …

Interview door Omrop Fryslân radio. Uitzending van 16 mei 2022
Radio-interview uitgezonden op 16 mei 2022
Interview door Omrop Fryslân televisie. Uitzending van 14 mei 2022

Hierbij weer een update van de ontwikkelingen rond de toekomstige Brûsplak:Op Woensdag 6 oktober 2021 stond het collegevoorstel om De Stuit te verduurzamen en verbouwen voor huisvesting van het Brûsplak op de agenda.

Lees hier de volledige tekst van de oproep.

Op 6 oktober stond het voorstel op de agenda voor de raad. Informatie over die avond:

Het college heeft een besluit genomen over het Brûsplak,
Zie onderstaande berichten in de pers:

Op 21 januari en op 18 februari 2021 zijn digitale informatiebijeenkomsten gehouden over het Brûsplak.

U kunt beide uitzendingen terugkijken en de presentaties bestuderen op de pagina ‘Brûsplak‘.
Ook vindt u daar de opnames van de informatiebijeenkomst voor omwonenden De Stuit van 8 april en een ‘pitch-filmpje’ voor de raad op 19 april 2021.


Brûsplak Joure – it Lokaal