Beste mensen, 

Er is heel goed nieuws te melden……………. misschien hebben jullie het ook al gelezen of gehoord!
Het College van B&W gaat aan de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met De Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure en om daarvoor € 6,5 miljoen  beschikbaar te stellen.

Wat zijn wij daar blij mee!! Er is door It Lokaal jarenlang gewerkt aan het vinden van onderdak voor de muziek- en toneelverenigingen. Vanaf mei 2019 ook in samenwerking met de sociaal maatschappelijke organisaties die eerder bij Miks Welzijn onderdak hadden.

Op 6 oktober ’s avonds is er het Petear. Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Verenigingen of andere belanghebbenden kunnen daar nog eens hun stem laten horen. Ofwel binnen door in te spreken ofwel buiten door voorafgaand aan het Petear voor het gemeentehuis aan de komende raadsleden te laten horen dat we blij zijn met de komst van een Brusplak.  

Wij willen u van harte uitnodigen om ook uw stem te laten horen op 6 oktober en aanwezig te zijn bij onze gezamenlijke stem buiten. We verzamelen om 18.45 uur rond de trappen van het gemeentehuis en zijn daar tot 19.30 uur als alle raadsleden binnen zijn. Hoe meer mensen des te groter is onze stem!! Op die manier laten we met z’n allen zien dat we het Brûsplak graag gerealiseerd zien in Joure!! Sowieso zijn de muziekverenigingen – met muziek – aanwezig. Neem gerust de hele familie, uw buren, kennissen enz. enz. mee ….. 😊 

Graag horen we van u of u komt en met hoeveel mensen. Dat kan op: info@itlokaal.nl . Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een van onderstaande nummers.