Op het moment zijn de volgende organisaties en verenigingen via It Lokaal betrokken bij het opzetten van het Brûsplak:

 • Fryske Krite
 • Kunst en cultuurclub
 • Voedselbank De Utjouwer
 • Nijjiersrevu
 • Pastiel/Wurkjouwer
 • Stichting Vervoersdienst Skarsterlân (SVS)
 • Yi-Shu art of heailing/ Chi Neng Qi Gong
 • Christelijke Muziekver. Jouster Fanfare,
 • Buurtvereniging Westermeer/Westermar Toniel
 • Samen Koken Samen Eten
 • Stap foar Stap
 • Leger des Heils
 • It Toanhûs
 • Sinterklaassprookje,
 • De Kear
 • Koor Brûzenije
 • Muziekvereniging Concordia
 • Showband Conspirito,
 • Shantykoor De Skomkoppen
 • Hof en Hiem Thuiszorg
 • Ballonfeesten Joure
 • Huurdersvereniging Haskerland
 • Vrouwen van Nu tuinclub
 • Filmhuis Joure
 • Bibliotheek Mar en Fean,
 • Stichting Kunst en Keur
 • Vereniging in de Vrijloop
 • Solexclub AOW

Ook aansluiten bij ?

Als het een sociale-, culturele- of non-profit organisatie betreft bent u van harte welkom. Stuur dan een mailtje naar info@itlokaal.nl om informatie omtrent het aanmelden.