Pitch filmpje voor de raadsleden
19 april 2021

Informatiebijeenkomst omwonenden De Stuit
8 april 2021

Tweede informatiebijeenkomst
18 februari 2021

Tijdens deze tweede informatieavond is als vervolg op alle informatie over het proces, gegeven op 21 januari, het voorkeursscenario van de projectgroep geschetst en hoe daartoe gekomen is.
Deze digitale informatiesessie is hieronder terug te kijken:

De brief met de uitnodiging voor deze bijeenkomst vindt u HIER.
De 1ste presentatie, waarin het voorkeursscenario is gepresenteerd, vindt u HIER.
De 2de presentatie, met informatie over te verwachten kosten, vindt u HIER.
De intentieverklaringen en bijbehorende brief vindt u HIER.

Nu is de mienskip zelf aan zet. We nodigen u uit alle informatie goed tot u te nemen, en daarna middels de intentieverklaringen voor 1 maart 2021 te laten weten dat u wilt participeren in dit concept!

Informatiebijeenkomst Brûsplak Joure
21 januari 2021

Deze bijeenkomst is georganiseerd voor de organisaties die mee hebben gewerkt aan het draagvlakonderzoek en op de hoogte wilden blijven van de ontwikkelingen, de raad en het college van De Fryske Marren, en de pers. De digitale informatiebijeenkomst is hieronder terug te kijken:
(op 2’14” start de informatie)

De brief met uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomt vindt u HIER.
In de bijeenkomst is informatie verstrekt over de stappen die gezet zijn tussen de uitvoering van het draagvlakonderzoek (januari 2020) en nu.
Heel kort: Vanuit de behoefte voor huisvesting van de (culturele en maatschappelijke) organisaties naar drie scenario’s om het Brûsplak te huisvesten.
Huisvestingsadviseurs Lindhorst en Okander hebben hierover een presentatie gegeven, die vindt u HIER.
In de presentatie wordt gesproken over de richtlijn huurtarieven sportaccomodaties in de Fryske Marren. De richtlijnen vindt u HIER.

Vervolgens zijn de organisaties verzocht om vooral te reageren! Al het werk is voor de mienskip, nu is de mienskip zelf aan zet.
De komende tijd buigt de projectgroep Brûsplak Joure zich over de scenario’s om tot een afgewogen voorkeur te komen. Op 18 februari wordt weer een informatiebijeenkomst gehouden. Dan zal dit voorkeurscenario worden gepresenteerd, inclusief financiële gevolgen. Daarna volgt de stap naar intentieverklaringen tot gebruik van en deelname aan het nieuwe Brûsplak.

Tot slot zijn de omwonenden van de drie locaties voorafgaand aan de informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht, de brief vindt u HIER.

.

Persbericht december 2019

De initiatiefnemers van It Lokaal en medewerkers van de gemeente De Fryske Marren hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de huisvesting van sociale en culturele verenigingen in Joure. Dit is verwoord in het kerndocument Brûsplak Joure, wat de basis vormt voor de verdere uitwerking van het initiatief om te komen tot een culturele en sociale ontmoetingsplek in Joure en geeft de kaders en uitgangspunten voor de huisvesting weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het kerndocument en ingestemd met de voortzetting voor de volgende fase

Brûsplak in Joure
It lokaal vertegenwoordigt een groot aantal sociale en culturele verenigingen in Joure. Al geruime tijd wordt gezocht naar geschikte huisvesting voor deze verenigingen omdat de huidige huisvesting niet meer voldoet. In mei 2019 is in een bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van het It Lokaal gesproken over de mogelijkheid om als initiatiefnemers en gemeente meer samen te werken.

Voor het vervolg wordt er allereerst onderzoek gedaan naar het draagvlak onder verenigingen en partijen en een programmaopzet gemaakt. Daarna wordt onderzocht welke huisvesting en organisatievorm daar het beste bij past. De projectgroep verwacht halverwege 2020 een voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad. Onderstaande promotiefilm is gemaakt door vereniging it Lokaal om aandacht te vragen voor de behoefte in Joure aan ‘een brûsplak’.