Draagvlakonderzoek

In 2020 gaat de projectgroep voortvarend aan de slag met een aantal belangrijke stappen. De eerste stap is een gedegen draagvlakonderzoek. In januari is een vragenlijst voorbereid. Op 4 februari wordt de vragenlijst uitgezet naar alle organisaties die betrokken zijn bij het inwonersinitatief èn naar de organisaties die er ook bij zouden kunnen passen.

Het draagvlakonderzoek wordt toegelicht in deze brief.
U kunt de vragenlijst hier lezen.

Heeft uw organisatie de vragenlijst van het draagvlakonderzoek ontvangen? U kunt de vragenlijst hier digitaal invullen.

Heeft u van ons geen papieren exemplaar ontvangen en wilt u wel uw bijdrage leveren in dit draagvlakonderzoek, dan kunt u de vragenlijst hier digitaal invullen.